Blogg om figurativ kunst

Blogg om figurativ kunst

Figurativ klassisk tegning og maleri

I min kunst blogg skriver jeg frittalende om tegning, maleri og grafikk. Jeg vektlegger det klassiske billedspråk, det er tidløst og grensesprengende.
Tilbake til forsiden
http://vemundhakvag.com/
Vemund Hakvåg

Lek med tegning

TegningOpprettet av Vemund Hakvåg fr., mai 27, 2011 15:59:01

Det er viktig å leke med tegningen, la blyanten spille på papiret, la tanker og følelser intuitivt treffe et motiv. Jeg jobber mest uten modell, jeg mener at et bilde / tegning skapt mot et tenkt motiv gir den beste komposisjonen, hjelpemidler får komme i en senere rekke.

Den løpende mannen gjorde jeg på lugaren, skapt spontant med sirkelformede spiraler, fikk på den måten tegnet volum samtidig som at det gir dynamikk og puls. Jeg løftet blyanten knapt fra papiret, startet tilfeldig og fikk en følelse av at det var en løpende figur jeg skulle skape og lot forestillingen få utspring på tegneblokka.

Fordelen med å tegne uten motiv er at du tvinges til å tegne det en vet og automatisk trigges hjernen etter ny kunnskap. Å tegne det en vet trigger hjernen kreativt, en må dikte og finne ut av ting selv. Når mann jobber uten motiv melder raskt følelse av utilstrekkelighet, da gjelder det å være selvstendig og broder tegningen ferdig. Vurder etterpå om noe kunne vært gjort annerledes. Fremgang oppnås raskest om du setter deg små delmål, delmålene intensiveres i øvelser og terpes til de sitter.

Vemund Hakvåg

vemundhakvag.com

  • Kommentarer(0)//vemundsblog.vemundhakvag.com/#post24

Tegne volum i klassisk portrett tegning

TegningOpprettet av Vemund Hakvåg fr., april 29, 2011 20:17:28

Tegningene av Michelangelos David hode er et av mine mange forsøk på å fordype meg i tegningen sine formstudier mot bedre plastisitet. Tegningene er kun ment som en teknisk tegne øvelse mot å forklare form rent plastisk og er på ingen måte ment som en personlig fortolkning. Da jeg utførte tegningene hadde jeg et David hode kopi som modell.

Giotto som innledet rennesansen var i besittelse av kunnskap om plastisitet og komposisjon langt dypere enn de færrest klarer å ane. Kunstnere som Tizian og Vincent van Gogh var også kjennere av form og rom forklaringer så det holder.

I årene 2001 til 2003 studerte jeg frihåndstegning og akt tegning ved Oslo tegne og maleskole og Christiania friakademi. Der lærte vi å tegne form som beskrivelse ved å forklare formen rent mekanisk ved hjelp av kuber og fasetteringer.

Kunnskap kan være like utslettende som fruktbart for en kreativ sjel.

Jeg mener selv at å konsentrere seg om tegning som formstudie i en tre års periode er noe overkill.

Jeg mener at læring og tilegnelse av kunnskap gjennom personlig utfoldelse er det beste, for ensrettet spisskolering kan bli for mye riktig / galt og dermed begynner en å tvile på seg selv.

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/

  • Kommentarer(0)//vemundsblog.vemundhakvag.com/#post22

Kan du tegne en hånd?, kunnskapsløft i Oslo Kunst og håndverk høgskole

TegningOpprettet av Vemund Hakvåg lø., januar 08, 2011 12:03:03

På Oslo Kunst og håndverk høyskole er meningene blant studentene delte om hvorvidt den faglige standarden holder mål.

Skulptøren og billedkunstneren Frode Mikal Lillesund gir sitt vitnesbyrd fra Oslo Kunst og håndverk høgskole, og gjenopptar debatten ”Kan du tegne en hånd?” som Vebjørn Sand reiste på slutten av 80 tallet. Lillesund mener at lærerkreftene ikke holder mål, og har selv i liket med flere andre av kunst studenetene måttet hente storparten av kunskapen sin utenfra.

For å følge debatten på Lillesund sin blogg se: http://skulpturkunst.blogspot.com/2010/11/kan-du-tegne-en-hand-hvorfor-virket.html

http://www.frodelillesund.com/hjem.html

Men er nå faglige kvaliteter som tegneferdighet så viktig?, er det ikke like greit å printe ut et kult bilde fra en data som kunstneren maler og tegner på ?

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/

  • Kommentarer(2)//vemundsblog.vemundhakvag.com/#post15

Akt tegning, tegne volum med kuber

TegningOpprettet av Vemund Hakvåg ma., desember 27, 2010 23:49:21

Figur og akt tegning med kuber, ja til tegning som fag?

Kuben er den mest eksakte og enkleste måten å forklare substans i romlig sammenheng. Kuben har derfor en lang tradisjon for å forklare et legemes romlige plassering. Jeg lærte akt og å tegne volum med kuber hos Jan Cato Bøttger på Oslo tegne- og maleskole i tidsrommet 2001-2003.

Akttegningens grunnsetning kan best forklares med kuber. Vridningene mellom for eksempel hofte og rygg, og de eksakte romlige retningene kan best forklares med kube tegninger.

Samtidig gir kubetegning en forståelse rommets utstrekning, lærer å vekte, ballansere, rytme, proposjoner, forkortning for å nevne noe. Jan Cato Bøttger utviklet et effektivt undervisningsopplegg i klassisk akt tegning i samarbeid med trofaste elever som Børge Brekke, Frode Mikal Lillesund, Per Ihle og flere.

Jeg synest at artikkelen ”Drawing Basics : The Cube” av Jon deMartin reflekterer et liknende opplegg som Bøttger underviste i.

se: http://www.artistdaily.com/blogs/drawing/archive/2008/10/28/drawing-basics-the-cube.aspx

Det er artig å se at det fortsatt finnes mange miljøer rundt om i verden som holder fast ved gamle undervisningsmetoder. Jeg tror at kubetegningen er svært viktig og tegner fremdeles med kuber, noen ganger for å fastsette romlige retninger og andre som tegneøvelser.

Å tegne en akt med kuber kan i første omgang virke enkelt, men er komplisert og krever øvelse.

Jeg oppdager fremdeles nye aspekter og dypere forståelse gjennom kubetegning.

Jeg lurer på om det er noen som kjenner til skoler, bøker og artikler i inn og utland som holder i hevd tegning med kuber ?

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/

  • Kommentarer(0)//vemundsblog.vemundhakvag.com/#post14

Tegning av Ingri Haraldsen

TegningOpprettet av vemund to., juli 15, 2010 14:48:31

Kunst blog

Hest, tegnet av Ingri Haraldsen i 2001 (21 x 29 cm)

Jeg kjøpte denne flotte tegningen av Ingri Haraldsen ved Sandnessjøen Kunstforening, på baksiden står det ”tegning etter fotografi (jeg har tatt selv)”. Tegningen ble noe utydelig, dette skyldes bildet. Hesten er tegnet i 2001, Ingri Haraldsen var da 17 år og vi kan se at hun er en meget talentfull tegner.

Noen vil kanskje si at en hest på en eng er for kitsch, jeg synes at tegningen er et imponerende arbeid av en så ung jente.Når en tegning er så herlig utført sjenerer motivet aldri. Se hvor herlig hesten er blokket ut med retnings givende linjer.

Hva variasjon angår er tegningen et smykke, strekenes betoning, styrke, lengde og form varieres slik at tegningen fremstår behaglig og lettleselig. Se hvordan treet bak hestens hode er tegnet med aktive flyktige streker men holdes tilbake av hestens statiske monokrome, rombeformede mane. Tegningen er ikke overlesset av streker, men pent og ryddig satt opp med elementer fra bak og forgrunn sydd sammen i hverandre.

Ingri Haraldsen har tegnet hesten med en flott dybde. Hesten sin bakpart smis inn i bakgrunnen) og det lyse hodet står tydelig frem mot den mørke bakgrunnen uten at hodet hopper ut da det har mørke preferanser i seg (øyne, ører og mule). Om dette er gjort rent intuitivt eller bevisst vet jeg ikke, men effekten er den samme.

Å tegne en tegning som dette er krevende.

Jeg plages selv med at i min bestrebelse for å få til tekniske detaljer i et bilde fører til at jeg mister helheten. Kunnskap kan være et hinder for en mulighet, det er lett at teknikken ikke lenger blir et hjelpemiddel men et hinder og en byrde. Ikke misforstå meg, teknikktrening er et must for nå et mål hvor teknikken har sin hensikt, men la tegningen bli lekende moro uten å være for streng. Bildets helhet må alltid veie mer enn teknikk, det er bare å prøve seg fram, går det galt er det ingen skade skjedd enn at man kan prøve på nytt. I våre bestrebelser ser vi i bratte lærekurver at teknikken kuer helheten, dette er naturlig, men obs obs! Jeg har selv sett overlessede dyktige tegnere grave seg ned i frykt for å gjøre feil. Mitt mål er å la kreativiteten vinne uten å neglisjere teknikken.

Jeg mener at denne lekende fabelaktige tegningen av Ingri Haraldsen er et godt eksempel på hvordan det kan gjøres, se hvilken balanse og variasjon !

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/

  • Kommentarer(0)//vemundsblog.vemundhakvag.com/#post1
« Forrige